Rychlé vzkazy:Optimalizováno
pro rozlišení
1024 x 768 px.
Browsery IE 6.0,
Mozilla 1.5.0.9
a vyšší.
  Sekce pro ZJ1
SH ČMS - OSH Ústí nad Orlicí, okrsek č. 11.
Aktuální informace ze sboru


Vítejte na našich stránkách. Poslední aktualizace: 4. dubna 2018
Nejnovější zprávy ze sboru v sekci "Novinky" (Kdo by to byl řekl :-)


Započala rekonstrukce naší hasičské zbrojnice.
Hotovo by mělo být v červnu 2018.Z důvodů chybějícího zázemí (rekonstrukce zbrojnice) nemůžeme v letošním roce
pořádat oblíbenou akci "Pálení čarodějnic".
V příštích letech ji nejen pro obyvatele Hylvát budeme opět pořádat.