Rychlé vzkazy:Optimalizováno
pro rozlišení
1024 x 768 px.
Browsery IE 6.0,
Mozilla 1.5.0.9
a vyšší.
  Sekce pro ZJ1
Aktuální informace


Vítejte na našich stránkách. Poslední aktualizace: 11. prosince

Započala celková rekonstrukce naší hasičské zbrojnice.
Hotovo by mělo být v červnu 2018.

Nejnovější zprávy ze sboru v sekci "Novinky" (Kdo by to byl řekl :-)
Nejnovější fotky a videa také na našem Facebooku.
POZOR!
Od 1/11 2011 je zrušena pevná linka do has. zbrojnice (464649535). Od tohoto datumu je ve zbrojnici umístěn mobilní telefon 734860361. Pokud není ve zbrojnici nikdo přítomen a hovor nikdo nepřijímá, používejte další čísla na jednotlivé členy sboru uvedené v sekci kontakty.


Aktuální výstrahy v rámci systému integrované výstražné služby (SIVS).

Aktuální stavy a průtoky na vodních tocích - Povodí Labe nebo zde. T.j. i stav na Třebovce a Orlici. Aktuální stavy na řekách v celé ČR.
Výstrahy a informační zprávy HPPS (Hlásná a předpovědní povodňová služba). Meteorologické zprávy.Co dělat při povodních? Info zde. Několik fotek z povodní na Liberecku v srpnu 2010.

Aktuální počet návštěvníků online:Pomoc pro velitele zásahových jednotek
SOUHRN METODICKÝCH PŘEDPISŮ pro činnost jednotek požární ochrany.


Co dělat, když hrozí povodně

Stupně povodňové aktivity:

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI
Nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba.

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI
Vvyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně.

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce.

O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod. Další informace o povodňové situaci lze získat
 • na teletextu ČT1 na stránce 182
 • na internetové stránce ČHMÚ http://hydro.chmi.cz/
 • na stránkách příslušného povodí - Povodí Labe viz odkaz v sekci Počasí
Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi)
 • informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní
 • dále se informujte o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni
 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
 • připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace)
 • poveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku
 • buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit)
 • sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas)
 • řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů

Jak se chovat během povodně
 • jednejte v klidu a s rozvahou
 • dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
 • zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků.
Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.
 • pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc
 • v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce
 • nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou
 • buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova

Konkrétní informace o postupu při ohrožení i evakuaci získají občané u orgánů místní samosprávy – v případě ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky.

Jak se chovat při evakuaci
 • při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody
 • vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci
 • připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu
 • přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy
 • odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky
 • odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál
 • uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu
 • uvědomte o evakuaci sousedy
 • dobře se oblečte a obujte
 • uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna
 • při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata
 • malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou
 • vezměte si s sebou evakuační zavazadlo
 • zbytečně neriskujte, jednej v klidu a s rozvahou

Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění obydlí na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné označit jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
 • základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách), dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
 • předměty denní potřeby, (jídelní nádobí a příbor, otvírák, ostrý nůž, hrnky)
 • užívané léky, toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
 • knížky, stolní hry, hračky apod.

Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody
 • nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci
 • zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla
 • nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),
 • pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem
 • dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů
 • na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomocKdyž si budete chtít přidat náš banner na Vaše stránky:
Ukázka dole ve sloupci menu.
Do stránky si zkopírujte násl. kód:
<a href="http://www.hylvaty.com/" target="_blank"> <img src="http://www.hylvaty.com/images/odkazy/sdh5_.gif" width="135" height="98" border="0" title="Otevře se v novém okně: Web Sboru dobrovolných hasičů Hylváty."></a> Max velikost width="270" a height="197". Bylo by pěkné, kdybyste dodrželi poměr stran - bo budeme mít placatou CAS-ku :-)

‹^^› ‹(•?•)› ‹^^›


Těm aktivnějším děkujeme za jejich čas, který věnují práci pro sbor.
::: ARCHÍV :::

.:: Rok 2016 ::.ano Na podzimním okr. kole hry Plamen - ZPV v D. Čermné naše hlídky mladších žáků obsadily
9. a 21. místo ze 68 startujících hlídek. V hodnocení sborů jsme skončili na krásném
8. místě z 39 soutěžících sborů.

Náš zástupce v kategorii dorostenců-jednotlivců kategorie "střední" (15-16 let) obsadil Robin Tošovský 1. místo z 10 soutěžících v této kategorii.


Naše družstvo mladších žáků obsadilo v letošním ročníku Orliskoústecké ligy MH celkově 14. místo ze 40 sout. družstev, která se letos do ligy zapojila.

  


Nadcházející akce:

Naši MH se zúčastní závodu požárnické všestrannosti - ZPV - 22.10. v Dolní Čermné.

V pátek 14/10 odpoledne taktické cvičení okrsku č. 11 (SDH Černovír, Knapovec, Hylváty a UO1). Pořádá
SDH Hylváty, námětem je dálková doprava vody k lesnímu požáru nad Hylváty.
Mutěnické burčákobraní - pochod slováckými vinohrady.
Akce pro členy/členky SDH a jejich partnerky/partnery.


Oslavy 110. výročí založení SDH Lanšperk - 4/9 2016.

Také 3 ze 4 sborů našeho okrsku oslavují v letošním roce výročí. Oslavy 70. výročí založení SDH Knapovec se uskuteční 3/9 od 14 h na hřišti v Knapovci.
Cyklovýlet Šerlich pro členy SDH a jejich rodinné příslušníky.Náš sbor se stal oficiálním partnerem 5. ročníku benefičního
open air festivalu v Cakli.
Přidány fotky a odkazy na další fotky do fotogalerioe. Nejnovější fotky také na našem Facebooku.
Noví držitelé medailí Za záchranu života a medailí Za odvahu a statečnost.

Informace z 2. sněmu starostů OSH a KSH, který se konal 23/4 v Přibyslavi:
Nabídka na přestavbu přívěsných vozíků PS-12.Meteorologické zprávy.Výstrahy a informační zprávy HPPS (Hlásná a předpovědní povodňová služba).
Aktuální informace Třebovka Hylváty.

Informace k požáru Národního muzea v Praze a další fotky ze zásahu.

Nové informace v sekci Novinky. V sekci Prevence informace o zákonných požadavcích na požární detektory. Informace k ČSN EN 14604 a typy hlásičů dle ČSN EN 54. Dále informace k nové Vyhlášce 34/2016 Sb. o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty. Také něco z historie požární prevence:-)

Nový web SDH Ústí nad Orlicí I najdete na této adrese.

Nejnovější fotky na facebooku SDH Hylváty zde.
Černovírský sbor dobrovolných hasičů se zapojil do soutěže "Dobráci roku", kterou pořádá Český rozhlas. Bližší info zde.


Česká republika přešla na první stupeň ohrožení terorismem.
V úterý ho kvůli teroristickým útokům v Bruselu vyhlásil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Večer jej ještě na mimořádném zasedání potvrdí vláda. Zatím však nejsou informace, že by ČR hrozil konkrétní teroristický útok.
Schůzky MH v zimním období:
 • První schůzka 9/2 od 16:45 do 18 h. Sraz u vchodu do tělocvičny ZŠ Třebovská v Hylvátech.
 • Další termíny 16/2-1/3-8/3-15/3-22/3-29/3.
 • 23/2 schůzka není - jarní prázdniny
 • Podle počasí bychom od dubna začali chodit ven a přesunuli schůzky z5 na pondělí od 17 h.
 • Po ukončení tělocvičny budou v pondělí treninky u HZ.
 • Další den - dle možností na stadionu - bude lehkoatletická příprava a příprava na štafety na fotbalovém stadionu ve městě. Termín pravidelného doplňkového treninku před jarním kolem bude upřesněn později.Prosím rodiče, aby mi poslali (SMS/e-mail) termíny, kdy v týdnu mají děti volno od 16:45 do 18:30 na trenink.

V sekci "Mladí hasiči" informace k výsledkům podzimního kola hry Plamen - ZPV v D. Dobrouči (14/10 2015).Nakladatelství Hasiči, s.r.o. vydalo publikaci "Příručka strojníka". Publikace je k nahlédnutí na všech OSH. Objednávat ji můžete prostřednictvím OSH nebo přímo na adrese: Hasiči, s.r.o, 28. října 850, 549 01 Nové Město nad Metují.

Nabídka slevy na nákup vzduchovek pro hasiče - i soukromě - na členský průkaz.

Nabídka tel. tarifu pro členy SDH a jejich rodiny (ceny bez DPH, Kč/měsíc):
1) 38,50 Kč – 30 volných minut do všech sítí, neomezeně minut do vnitřní sítě (my mezi sebou), volání mimo vnitřní síť do T-M 0,60 Kč/min, jinam 1,10 Kč/min, SMS 0,85 Kč.

2) 249 Kč – 10.000 volných minut do všech síti a 10.000 SMS do všech sítí – obdoba neomezeného tarifu

Lze převést jakýkoliv tarif (i ze závazkem před jeho ukončením) od T-M a všechna čísla bez závazku od ostatních CZ operátorů (předplacenky - Twist, Go atd.). Pokud máte zájem nebo chcete další info např. ohledně tarifů s internetem do mobilu pro smartphony, kontaktujte P. Brandejse.
Jedná se o časově omezenou nabídku, neváhejte.


Češi opět porážejí svět

Máme nejtvrdší hasiče a přidáváme dalších pět medailí v Ultimate Firefighter. Na Světových policejních a hasičských hrách v americkém Fairfaxu pokračoval druhým dnem závod jednotlivců v disciplíně Ultimate Firefighter. Na start se postavilo hned osm českých borců, pět z nich doplnilo sbírku medailí z prvního dne. Bližší info zde.


Lukáš Novák obhájil v Hannoveru titul a je opět mistrem světa v TFA! 

Česká reprezentace byla složena z 18 závodníků a 15 z nich se umístilo v první třicítce. Závodníci přivezli domů neuvěřitelných 13 medailí. Z toho 4 zlaté, 5 stříbrných a 4 bronzové.

Absolutním vítězem mistrovství - tedy mistrem napříč všemi věkovými kategoriemi - se stal několikanásobný mistr Evropy a mistr světa Lukáš Novák z HZS hl. m. Prahy, následovaný opět naším závodníkem Pavlem Kubínem z HZS Královéhradec­kého kraje.

V kategorii mužů do 30 let patřilo prvenství Jaroslavu Poukarovi (HZS Jihočeského kraje), stříbrnou medaili bral Jan Haderka (HZS Zlínského kraje).

Ve své kategorii, tedy kategorii mužů 30 – 35 let, byl samozřejmě nejlepší Lukáš Novák, další dvě medaile si také odvezli Češi, stříbrnou Pavel Kubín (HZS Královéhradeckého kraje) a bronzovou Petr Vyhnálek (HZS Kraje Vysočina).

V kategorii mužů 35 – 40 let nám sice utekla zlatá medaile, ale další dvě už putovaly domů. Stříbrnou příčku vybojoval David Kubiš (HZS Jihočeského kraje) a bronzovou Michal Přecechtěl (HZS Olomouckého kraje).

V kategorii 40 – 45 let bral bronz Jan Semerádt (HZS Libereckého kraje) a v kategorii mužů nad 45 byl stříbrný Josef Vlk (HZS Zlínského kraje).

Bližší info a fotky zde.


Naše družstvo žen obsadilo na závodech "O černého výra" v Černovíru 27/6 celkově 6. místo z 12-ti soutěžících družstev žen s časem 35:51 s. B l a h o p ř e j e m e !

Valná hromada sboru se uskuteční v pondělí 29/6 od 18:00 hod.
Zveme všechny členy SDH, aby se přišli seznámit s aktuálním děním ve sboru a zapojili se v rámci svých možností do činnosti.

Pro zajímavost: Aktuálně je ve SH ČMS registrováno 347 675 členů organizovaných v 7781 sborech. V našich řadách je také 47 801 dětí a mládeže ve věku do 18 let.


Podrobnější informace ke schůzkám MH v červnu a o prázdninách v sekci "Mladí hasiči".                          

Nový web SH ČMS pro vzdělávání dobrovolných hasičů.

Nové fotky z výcviku nositelů DT.

Přehled zásahů za r. 2014 - Zpráva oddělení analýz a statistiky MV – generální ředitelství HZS ČR.

Novelizovaný stejnokrojový předpis schválený 20. dubna 2013 na shromáždění starostů okresních sdružení hasičů ke stažení.

Diskuze k novému návrhu stanov SH ČMS.
Poslední znění Směrnice Plamen s dodatky (k 26.2.2013) ve wordu.
.:: Rok 2015 ::.

Dobrý den vážení spoluobčané Hylvát.

Někteří jste již určitě zaznamenali, že se naše město připojilo k celonárodní akci
,,Ukliďme Česko'' dne 18.4. 2015. Více na www.uklidmecesko.cz

Dovolujeme si Vás oslovit jménem hylvátských dobrovolných hasičů s prosbou o Vaše zapojení se do této akce, kterou chceme přispět ke zvelebení parku v Hylvátech u Základní školy Třebovská. Park je v posledních mnoha letech zanedbáván jak po stránce dřevin, tak v jeho celkovém vzhledu.
Je to dáno především tím, že park je v soukromém vlastnictví, majitel je v Praze, do Ústí nad Orlicí často nejezdí a o park se nestará, jak by měl. A už vůbec ne jako o veřejné prostranství, kde se pohybují děti. Město se bohužel o cizí pozemek starat nemůže (nesmí vynakládat finanční prostředky do cizího majetku).
Jako hasiči jsme se rozhodli jít tomu naproti. Oslovili jsme majitele a nabídli mu spolupráci v podobě prořezu náletových dřevin, ořezu větví u vzrostlých stromů, které sahají až na zem, a úklidu parku.
Část týkající se prořezu dřevin jste již mohli zaznamenat. Tu hylvátští hasiči již provedli v rámci výcviku s motorovou pilou 28.3. 2015. Park se celkově prosvětlil. Na vlastní úklid již nemáme takové kapacity, abychom ho provedli v rozumném časovém úseku.

Proto jsme se rozhodli oslovit vás: členy osadního výboru Hylváty, rodiče dětí z kroužku Mladých hasičů, spolek ,,Žijeme v Hylvátech" a občany žijící v Hylvátech, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí, s prosbou o pomoc s úklidem parku u ZŠ.
V případě, že byste se do této celonárodní akce ,,Ukliďme Česko'' chtěli zapojit s námi, přijďte dne 18.4. 2015 v 8:30 hod. k hasičské zbrojnici v Hylvátech s hráběmi, košťaty a dalším nářadím. Půjde o hrabání listí a staré trávy, sběr odpadků...
Pokud by byl z Vaší strany jakýkoliv dotaz, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese sdh@hylvaty.com , nebo na telefonu 774 621 021.

Těšíme se na shledání se všemi, kteří jsou v dnešní době ochotni strávit svůj volný čas činností, která jim nepřinese finanční ohodnocení, ale dobrý pocit z odvedené práce pro druhé.

Děkujeme.

Za SDH Hylváty Daniel Kašpar, velitel
.:: Rok 2014 ::.

.:: Rok 2013 ::.

Informace k MS v PS, které se uskutečnilo od 13. do 20. července ve Svitavách.


28.9. ZPV Měmoriál Zd. Veselého Černovír. Hlídka SDH Hylváty ve starší kategorii se umístila na 20. místě z 38. hlídek. Fotky ve fotogalerii.

Schůze výboru bude v pondělí 7/10 od 19 h ve zbrojnici.

ze zásahu 4/8 při průtrži, kdy byla zaplaven hlavní průtah městem Ústí na Orlicí.

Nejnovější informace o počasí zde.

12. června 2013
Odvoz humanitární pomoci ze sbírky ČČK Ústí nad Orlicí vozidlem DA12 do Děčína. Zde byla humanitární pomoc předána ČČK Děčín. Fotky zde.


Po jarním kole v Lipce budou do konce školního roku schůzky MH opět jenom v pondělí od 17 h. Jelikož přes prázdniny nedáme dohromady soutěžní družstvo pro požární útok, nebudeme na závody v PÚ jezdit a raději se budeme v dalších schůzkách připravovat na podzimní ZPV.

Nové fotky z okresního kola hry Plamen v D. Lipce ve fotogalerii a z dětského dne na Kolibě zde. Čtyři hasiči z našeho sboru také pracují jako technická četa na Městě v pohybu 2013. Nějaké fotky - práce na přípravě akce.